Mar 2017

Datum/Tid Evenemang
01/03/2017
11:00 - 12:00
Öppen frågestund
10/03/2017
10:00 - 11:00
Webbutbildning: Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
16/03/2017
09:30 - 16:00
Workshop kring utbildningsmallar, utbildningstillfällesstruktur och grunddata
Westmanska palatset, konferensdelen, Stockholm
21/03/2017
09:30 - 16:00
Workshop kring informationsobjekten i egna uppföljningsverktyg
Konferenshuset, Stockholm
21/03/2017
10:30 - 11:30
Webbutbildning: Programhantering/studieplan del 2
29/03/2017
10:00 - 15:00
Seminarium om förändringar av HST i Ladok3
Westmanska palatset, konferensdelen, Stockholm
29/03/2017
11:00 - 12:00
Öppen frågestund

Apr 2017

Datum/Tid Evenemang
07/04/2017
Hela dagen
Styrelsemöte
24/04/2017 - 25/04/2017
11:00 - 13:00
Nätverksträff för lokala projektledare
Göteborgs universitet, Göteborg
26/04/2017
11:00 - 12:00
Öppen frågestund
27/04/2017
10:00 - 11:00
Webbutbildning: Systemkonfiguration

Maj 2017

Datum/Tid Evenemang
23/05/2017
09:00 - 16:00
Informationsdag om nya Ladok
Karolinska institutet, Campus Solna, Solna
31/05/2017
11:00 - 12:00
Öppen frågestund