Informationsdagar om nya Ladok

Ladok3-projektets informationsdagar är ett tillfälle för alla projektets intressenter att träffa representanter för projektet, att få de mest aktuella frågorna presenterade, att kunna återkoppla sina tankar och att få svar på frågor om projektet.

Planen är att genomföra informationsdagar två gånger per år. Där emellan finns möjligheten att ställa frågor till projektets representanter vid öppna frågestunder som genomförs ungefär en gång i månaden. Läs mer om öppna frågestunder och se aktuella datum här.

Nästa informationsdag: 23 maj 2017

http://www.ladok.se/ladok/events/informationsdag-om-nya-ladok/

Material från genomförda informationsdagar

Den 2 juni 2016

Den 4 juni 2015

Den 5 februari 2014

Den 7 maj 2013

Den 21 november 2012

Den 3 maj 2012