Ladokträffar

Två gånger årligen arrangerar Ladokkonsortiet träffar för personer som arbetar i lärosätenas centrala ladokförvaltning, lokala införandeprojekt och liknande. På denna sida hittar du information om kommande och genomförda träffar.

Information om träffar för hösten 2016 kommer efter semestern. Du hittar material från de senaste två träffarna via länkar till höger.