Ladokträffar

Med jämna mellanrum arrangerar Ladokkonsortiet träffar för personer som arbetar i lärosätenas centrala ladokförvaltning, lokala införandeprojekt och liknande. På denna sida hittar du information om kommande och genomförda träffar.

Nästa träff anordnas Måndag 22/5  kl 14-17, på Karolinska Institutet. Anmälan och mer info finns här Träff för Ladokansvariga 22 maj