Öppna frågestunder

Varmt välkommen att delta i informations- och frågetillfällen som arrangeras ca en gång i månaden.

Kommande träffar

Datum/Tid Evenemang
04/05/2017
11:00 - 12:00
Öppen frågestund
31/05/2017
11:00 - 12:00
Öppen frågestund

Inspelningar av tidigare frågestunder

Klicka på en av länkarna så öppnas ett nytt fönster

Datum Agenda Inspelning och material
29/3
 • Status Malmö högskolas produktionssättning
 • Svar på inkomna frågor
  • Kravdialog med Lund
  • Aviseringar till studenter
  • Behörigheter för rapportörer
  • Elektroniska bevis
 • Lathundar och hur vi tänker
Öppen frågestund den 29/3 inspelning
Presentation 29/03
1/3
 • Projektinfo & Ny Ladok.se
 • Utbildningsmaterial
 • Etablering av studenter och hantering av epostadress
 • Status och tidplan MAHs produktionssättning
Öppen frågestund den 1/3 inspelning
Presentation 1/3
1/2 17
 • Verifierbara intyg efter produktionssättning
 • Massetablering av interimspersonnummer
 • Arkivering av gamla Ladok
 • Erfarenheter KMHs produktionssättning
 • Produktionssättningsplan
 • Folkbokföring, E-post, Studieplan
 • Integrationstestmiljöer
Öppen frågestund den 1 februari (länk till inspelning)
Presentation 1/2 (PPT-fil)
30/11 16
 • Status version E-I samt svar på utvalda frågor
 • Status produktionssättning
 • Demo av Gruppfunktionen i Ladok 3
Öppen frågestund den 30 november (länk till inspelning)
Länk till material från den 30 november (PPT-fil)
26/10 16
 • Presentation av versionsplanen
 • Information om tidplan för produktionssättning
 • MIT miljöer
 • Ny supportingång
 • Fördelning av HST över budgetår
Öppen frågestund den 26 oktober (länk till inspelning)
Länk till material från den 26 oktober (PPT-fil)
31/08 16
 • Repetition kring produktionssättning
 • Repetition kring utbildning i nya Ladok
 • Information om integration med nya Ladok
Öppen frågestund den 31 augusti (länk till inspelning)
Länk till material från den 31 augusti (PPT-fil)

Våren 2016

Öppen frågestund den 22 juni (länk till inspelning)
Presentationsmaterial från den 22 juni (PPT-fil)

Informationsträff den 21 juni om studenttjänster och -gränssnitt i nya Ladok (länk till inspelning)
Presentationsmaterial från träffen om studenttjänster (PPT-fil)

Extrainsatt Öppen frågestund den 8 juni om produktionssättning av nya Ladok (länk till inspelning)
Presentationsmaterial om produktionssättning av nya Ladok samt förberedelser i nuvarande Ladok inför övergången (PPT-fil)

Öppen frågestund den 27 april 2016 (länk till inspelning)
Presentationsmaterial från den 27 april (PPT-fil)

På denna sida hittar du mer information om versionsplanen

Öppen frågestund den 30 mars 2016 (länk till inspelning)
Presentationsmaterial från den 30 mars (PPT-fil)

Informationsträff om integrationer den 16 mars (länk till inspelning)
Presentationsmaterial från den 16 mars (PPT-fil)

Öppen frågestund den 24 februari (länk till inspelning)
Presenstationsmaterial från den 24 februari (PPT-fil)

Öppen frågestund den 27 januari (länk till inspelning)
Presentationsmaterial från den 27 januari (PPT-fil)

Hösten 2015

Öppen frågestund den 16 december (länk till inspelning)

Presentationsmaterial från den 16 december (PPT-fil)

På agendan var:

 • Resultatleveransen v.1.4
 • Status uppföljningsleveransen
 • Ny utvecklings- och leveransstrategi

Öppen frågestund den 18 november (länk till inspelning)

Material som visades på öppna frågestunden (PPT)

Öppen frågestund den 21 oktober (länk till inspelning av tillfället)

Material från träffen (PPT)

Öppen frågestund den 16 september (länk till inspelning av tillfället)

På träffen den 16 september fick vi bland annat höra (länkar till presentationerna som användes):

Öppen frågestund  den 26 augusti (länk till inspelning av tillfället)

Presentationsmaterial från den 26 augusti (PPT-fil)

Våren 2015

Öppen frågestund den 17 juni (länk till inspelning av tillfället)

Presentationsmaterial från den 17 juni (PPT)

Vid träffen den 17 juni gavs svar på ett antal kravönskmål som lämntas via Jira. Fokusområde för kravönskmålen var utbildningsinformation.

Öppen frågestund den 13 maj (länk till inspelning av tillfällen)

Presententationsmaterial från frågestunden (PPT-fil)

Vid träffen den 13 maj presenterades bland annat arbetet med användbarhet samt ärenden och frågor som kommit in kring Ladok3 Resultathantering.

Öppen frågestund den 15 april (länk till inspelning av tillfället)

Presentation från träffen (PPT-fil). Bland annat presenterades behörighetshantering i nya Ladok.

Öppen frågestund den 31 mars om registevård och IK (klicka på länken så startas uppspelningen)

Presentation “frågor och svar” om registervård och IK (PPT-presentation)

Öppen frågestund den 10 mars (klicka på länken så startar inspelningen)

Presentation från träffen (PPT-fil)

Punkterna på agendan var följande:

 • Registervård med batchar
 • Information från Förvaltningen
 • Information/status från Ladok3-projektet
 • Inkomna kravönskemål kring användargränssnittet

Öppen frågestund den 12 februari

På agendan vid frågestunden den 12 februari var:

 • Återkoppling från kravönskemålsmöte i december
 • Integrationer
 • Inkomna kravönskemål kring individuellt åtagande
 • Förvaltningsorganisation och rekrytering
 • Mottagandet Årsredovisning
 • Acceptanstest
 • Uppföljningsleveransen

13 januari: Möte om bevarande i relation till nya Ladok (inspelningen öppnas i nytt fönster)

Presentationsunderlaget från mötet (ppt-fil)

Hösten 2014

Inspelning från den 17 december 2014 – Process för kravönskemål

Presentationsmaterial från den 17 december 2014 (pptx)

Inspelning från den 3 december 2014

Presentationsmaterial från den 3 december 2014 (ppt)

Agenda den 3 december:

»Resultathanteringsleveransen – Anette, Gunnar, Bosse

»Status överlämning Årsredovisning – Malin Z

»Prioritering av ärenden och svarstider – Malin Z

»Lokala aktiviteter inför produktionssättningarna – Malin Z

Inspelning från den 13 november 2014: e-attestering, e-signering och e-bevarande

Presentationsmaterial från tillfället (PPTX)

Inspelning från den 5 november 2014

Presentationer från tillfället:

PPT om produktionssättning och avtal om drift

PPT om acceptanstester

PPT om studentgränssnitt

Inspelning från den 1 oktober 2014:

 • Integrationer/REST-tjänster och om förutsättningar för att börja testa mot MIT-miljön
  • När går det börja designa gränssnitt?
  • Vad kan göras i nuläget och inte?
  • Fler REST-utbildningar?
  • När blir REST-tjänsterna tillräckligt stabila?
  • Var finns info om REST-tjänster?
  • Vilket stöd från projektet?
  • Stöd från ATI-gruppen?
 • Informationskonvertering
  • Verifiering efter IK-körningar (diskussion kring verktygsstöd)
  • Dokumentation av undantag vid IK i Wikin
  • Datumhantering (svårigheter med bl.a. kurstillfällen)

Inspelning från den 3 september 2014

Den öppna frågestunden handlade bland annat om produktionssättningsplanen för lärosätena samt om integrationer.

Våren 2014

Inspelning från den 4 juni

Presentationsmaterial från tillfället

Detta tillfälle innehöll en presentation kring domänen Uppföljning i Ladok3.

Inspelning från den 16 maj

Vid den öppna frågestunden den 16 maj presenterades val av driftsleverantör för nya Ladok, samt hur leveransen Ladok3 resultathantering påverkar produktionssättningsplanen.

Inspelning från den 9 april

Presentationsunderlag: Ny leverans till Ladok

Vid träffen presenterades konceptet kring en ny leverans i Ladok3, där resultatrapportering kan levereras redan i leverans 2 istället för i leverans 3.

Inspelning från den 19 mars

Presentationsunderlag från tillfället (PowerPoint)

Vid träffen presenterades roller och behörigheter i nya Ladok.

Inspelning av öppen frågestund den 19 februari 2014

Vid träffen den 19 februari gjordes en presentation av hantering av kravönskemål via Jira samt om produktionssättningsplanen för nya Ladok.

Inspelning av öppen frågestund den 15 januari 2014

Vid träffen den 15 januari fokuserade vi på information kring domänen utbildningsinformation, projekt Fönyad förvaltning  informerade också om produktionssättningsplanen. Här kan du ta del av underlag om utbildningsinformation inför träffen.

Hösten 2013

Inspelning av öppen frågestund den 19 december 2013

Temat för tillfället var REST och Atom feeds.

Inspelning av öppen frågestund den 30 oktober 2013

Temat för detta tillfälle var registervård och informationskonverteraren.

Inspelning av MIT-demo den 25 september 2013

Temat för den öppna frågestunden var att demonsterar delar av MIT-miljön inför den kommande leveransen.

Våren 2013

Inspelning från den 19 maj 2013

Temat för den Öppna frågestunden var “Kommuniation” och diskussionen handlade mycket om hur just Öppen frågestund kan bli bättre.

Inspelning från den 24 april 2013

Den här gången handlade den öppna frågestunden om MIT-leveransen den 29 april.

Inspelning från den 20 mars 2013 som handlade om

 • Studentgränssnittet
 • MIT-leverans
 • REST-utbildning
 • Informationsdagen den 7 maj

Inspelning från den 20 februari 2013

 • Arbetet med kommande MIT-miljö
 • Registervårdshandboken
 • Vilken information kommer man få ut med SQL?
 • Gemensam användardatabas med alla studenter inom Ladok3?
 • Hur ska lärare identifieras avseende roll som examinator eller handledare?
 • Effektivisering i kravhanteringen
 • Krav kring individuell studieplan (ännu inte konkreta)
 • Studentgränssnittet, hur kommer vi arbeta vidare? Inte bestämt ännu men något blir det
 • Deltagare på seminarie om studentgränssnitt 26 mars

Inspelning från den 23 januari 2013, då vi avhandlade:

 • Johan Sjödin, den nye huvudprojektledaren presenterade sig
 • Lärares och studenters inflytande över kraven på systemet?
 • Tillgång till projektets kravdokumentation?

Tyvärr stördes mötet av ett elavbrott mitt i frågestunden men vi kunde ändå genomföra det hjälpligt.

Hösten 2012

Inspelning från den 5 december 2012, frågor som kom upp:

 • Tillgång till kod eller bibliotek?
 • Testdata för MIT-miljön?
 • Oklart datum för acceptanstest i leveransplanen
 • Status för rekryteringen av ny projektledare?
 • Hur tar vi hand om inkomna förslag och synpunkter och hur återkopplas de?
 • Ladok Open-funktionalitet?
 • Klientcertifikat för lösningar som servar multipla lärosäten?

Inspelning från den 3 oktober 2012

Inspelning från den 29 augusti 2012

Inspelning från den 20 juni 2012