Utbildning inför produktionssättning av nya Ladok

På denna sida hittar du information om utbildningar och material m.m. som erbjuds lärosätena inför produktionssättning av nya Ladok.

Utbildningskonceptet

Inför produktionssättning av nya Ladok kommer konsortiet att erbjuda följande:

 • Workshops:
  Inför produktionssättning av nya Ladok hålls workshops inom områden där lärosätena kan behöva ta olika inriktningsbeslut. Syftet med dessa är att gemensamt, lärosätena emellan, jobba fram olika best practice. Workshoparna är riktade till specialister inom respektive område som jobbar med systemförvaltning, support och/eller strategiska frågor.
  Information och länk till anmälan finns  nedan.
  Sammanfattning av diskussionerna publiceras på sidan Workshops material.
 • E-learningkurser, presentationer och frågebatterier:
  För lokala utbildare att använda för utbildning av slutanvändare tas det fram E-learningkurser, ppt-presentationer för klassrumsutbildning samt frågebatterier för övningar och tester. E-learningkurserna kan användas enskilt eller i kombination med klassrumsundervisning, där lärosätena själva väljer sitt upplägg. E-learningkurserna kommer att finnas både som länk till en webbsida och i SCORM-format, för inläggning i en lärplattform. Presentationerna kan redigeras för att anpassas till lärosätena.
  Materialet görs tillgängligt via ladok.se.

Kommande utbildningar

Datum/Tid Evenemang
10/03/2017
10:00 - 11:00
Webbutbildning: Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
16/03/2017
09:30 - 16:00
Workshop kring utbildningsmallar, utbildningstillfällesstruktur och grunddata
Westmanska palatset, konferensdelen, Stockholm
21/03/2017
09:30 - 16:00
Workshop kring informationsobjekten i egna uppföljningsverktyg
Konferenshuset, Stockholm
21/03/2017
10:30 - 11:30
Webbutbildning: Programhantering/studieplan del 2
29/03/2017
10:00 - 15:00
Seminarium om förändringar av HST i Ladok3
Westmanska palatset, konferensdelen, Stockholm
27/04/2017
10:00 - 11:00
Webbutbildning: Systemkonfiguration

Planering för ytterligare tillfällen för utbildning och workshops pågår.

Kontakta utbildningsansvarig:

Gun Wallius
E-post: gun.wallius[@]gu.se