Utbildning inför produktionssättning av nya Ladok

På denna sida hittar du information om utbildningar och material m.m. som erbjuds lärosätena inför produktionssättning av nya Ladok.

Utbildningskonceptet

Inför produktionssättning av nya Ladok kommer konsortiet att erbjuda följande:

 • Workshops
  Inför produktionssättning av nya Ladok hålls workshops inom områden där lärosätena kan behöva ta olika inriktningsbeslut. Syftet med dessa är att gemensamt, lärosätena emellan, jobba fram olika best practice. Workshoparna är riktade till specialister inom respektive område som jobbar med systemförvaltning, support och/eller strategiska frågor.
  Information och länk till anmälan finns  nedan.
  Sammanfattning av diskussionerna publiceras på sidan Workshops material.
 • Material för lokala utbildare: E-learningkurser, presentationer för klassrumsundervisning, förslag på övningar och frågor för prov
  För lokala utbildare att använda för utbildning av slutanvändare tas det fram e-learningkurser, ppt-presentationer för klassrumsutbildning, förslag på övningsuppgifter och frågor för prov. E-learningkurserna kan användas enskilt eller i kombination med klassrumsundervisning. En rekommendation är t.ex. att skicka ut e-learingkurser någon vecka innan en klassrumsundervisning eller ett övningstillfälle för att förbereda användarna. E-learningkurserna kommer att finnas både som länk till en webbsida och i SCORM-format, ett format som lätt kan importeras i en lärplattform.
  Presentationerna är uppbyggda så att själva bilderna innehåller minimalt med text och med instruktionerna i bildernas anteckningsfält. På så sätt kan presentationerna lättare anpassas till varje enskilt lärosäte.
  Materialet hittar du på sidan Material för lokala utbildare.

Kommande utbildningar

Inga aktiviteter att visa

Planering för ytterligare tillfällen för utbildning och workshops pågår.

Kontakta utbildningsansvarig:

Anna Åhnberg
E-post: anna.ahnberg[@]qurit.se