Generellt material för utbildning och presentationer

På denna sida hittar du diverse material som är fritt att använda i sin helhet eller plocka delar ur för att använda vid lokal utbildning eller vid lokala presentationer.

Introduktion till nya Ladok

Power Point-presentation som introducerar nya Ladok på en grundläggande nivå. Presentationen omfattar områdena:

  • Varför nya Ladok?
  • Vad är Ladok?
  • Vad är Ladok3?
  • Hur når vi dit?
  • Arkitekturens principer
  • Produktplan och versioner
  • Nya Ladok – område för område
  • Några ord om gränssnittet

Instruktionsfilmer