Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå

Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.

Inspelning Konceptet kring utbildning på forskarnivå 2016-11-24
Presentation Konceptet kring utbildning på forskarnivå

Programhantering och studieplan

Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Inspelning Programhantering och studieplan 2017-01-12
Presentation Programhantering och studieplan