Titel Innehåll Agenda Inspelning och presentation
Systemkonfiguration
2017-04-27
Genomgång av vilka inställningar som behöver göras innan produktionssättning
 •  Behörighetsprofiler och användare (02.30)
 • Beställa behörigheter (09.05)
 • Studielokaliseringsort (10.50)
 • Antagningsomgång (17.50)
 • Perioder (20.25)
 • Aktivera återautentisering (24.10)
 • Aktivera aviseringar (26.14)
 • Dokumentkonfiguration (26.14)

Systemkonfiguration 170427 – Presentation

Inspelning

Programhantering och studieplan del 2
20170321
Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.  Se även Lathunden Inspelning Programhantering och studieplan del 2
Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
20170310
Informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen
 • Infrastrukturen i Ladok3
 • Vad är ett informationsobjekt?
 • Befintliga informationsobjekt
 • Hur representeras informationen från Ladok2 i Uppföljningsdatabasen i Ladok3 – genomgång av respektive informationsobjekt utifrån L2 perspektivet
 • Ännu ej prioriterade informationsobjekt
 • Nya kravönskemål
 • Exempel på SQL-frågor

Inspelning informationsobjekt och tabellstruktur

(tyvärr är ljudet  i en del av inspelningen inte bra)

Informationsobjekti Uppfoljningsdatabasen presentation

Utbildning på forskarnivå
20170221
Detta är del 2 av utbildning inom konceptet kring utbildning på forskarnivå. Del 1 är Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå längre ner på denna sida.
 • Demo av funktionalitet

Inspelning Forskarutbildning del 2

Ingen presentation, endast demo.

Verifiering av data
20170216

Genomgång av hur ska man göra verifieringen, vilka krav som finns från den nationella förvaltningen och eventuella ytterligare verifiering man kan tänkas vilja göra.

Länkar:

 • Genomgång av “normalproduktionssättning”, Steg och Tidsplan
 • Verifiering långt före produktionssättning
 • Verifiering under verifieringsperioden
 • Verifiering vid skarp produktionssättning

Inspelning Verifiering av Data

Presentation Verifiering av data

Utbildningsmallar i nya ladok 20170214
Fokus på utbildningar som hanteras via en utbildningsdatabas.
Typer av mallar, vilka egna mallar som behöver skapas.
Hur man bygger upp och underhåller en lokal mall och vilka inställningar som finns.
 • Utbildningsinformation – modell
 • Utbildningsmallar
 • Nationell och lärosätes (lokal) utbildningsmall
 • Begrepp i utbildningsmall
 • Demo
 • Versioner av lärosätes utbildningsmall
 • Anpassa lärosätets utbildningsmall

Inspelning Utbildningsmallar

Presentation Utbildningsmallar

Bevishandläggning 20170214  Hur man handlägger ett bevisärende.
 • Annat resultat
 • Annan merit
 • Kommande förbättringar
 • Demo av systemet:
 • Student har läst kurser inom ett program och ansöker om examen i studentgränssnittet
 • Student har läst kurser vid det egna lärosätet, utländskt lärosäte och annat svenskt lärosäte och vill få en examen

Inspelning Bevishandläggning

Presentation Bevishandläggning

Bevisinformation 20170206 Hur man lägger upp mallar och kataloginformation.
 • Begrepp i nya Ladok
 • Vad konverteras från gamla Ladok/vad måste göras i nya Ladok?
 • Demo av systemet
 • Grunddata: dokumentmall och dokumentkonfiguration
 • Bevisinformation: bevistyp, bevisbenämning, beviskombination, bevistexter
 • Tips och länkar

Inspelning Bevisinformation

Presentation Bevisinformation

Grunddata 20170127 En genomgång av grunddata: nationellt, nationellt/lokalt, enbart lokalt. Vi går igenom hur man lägger in och redigerar lokala grunddata.
 • Vad är grunddata? – definitioner
 • Hur fungerar det?
 • Hur hanterar IK:n grunddata?
 • Registervård
 • Kommande förbättringar

Inspelning av utbildning Grunddata

Presentation Grunddata 170127

Programhantering och studieplan 20170112
Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.
 • Programtillfällesstruktur
 • Påbörja utbildning
 • Studieuppföljning
 • Fortsatta programstudier
 • Tillfällesbyten
Inspelning Programhantering och studieplan 2017-01-12
Presentation Programhantering och studieplan
Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå 20161124
Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.
 • Utbildningsinformation – förberedelse
 • Lägga in antagning
 • Skapa/lägga till innehåll. Påbörja utbildning.
 • Komplettera/Ändra innehåll
 • Rapportera resultat
 • Rapportera studieaktivitet/-finansiering
 • Övrigt
 • Pågående utveckling

Inspelning Konceptet kring utbildning på forskarnivå 2016-11-24

Presentation Konceptet kring utbildning på forskarnivå