Nätverk för lokala utbildare

På denna sida har vi tänkt att samla goda tips och förslag som hjälp till den lokala utbildningen. Det är med andra ord tänkt att vi alla ska bidra till informationen. I väntan på ett forum här på ladok.se får ni gärna skicka in och berätta hur ni gjort på just ert lärosäte. Rapporter från några lärosäten finns nedan.

På sidan Lärosätenas eget utbildningsmaterial publicerar vi allt som ni själva har gjort och vill bidra med. Under Tips och tricks tänkte vi samla lite praktisk information. Bidra gärna även där!

Gun Wallius,
Utbildningsansvarig, Ladokkonsortiet

 

Lärosätenas egna utbildningsmaterial

Tips och tricks

 

Rapporter från lärosätena

Chalmers:
Vi har än så länge utbildat själva (två personer) men efterhand kommer vi antagligen att ta hjälp från de som redan är utbildade. Vi tar också hjälp av positiva lärare, och de som varit inne och rapporterat är positiva! Det är de som ännu inte vet så mycket om Ladok3 som är lite skeptiska. Informationskampanj!

Högskolan i Borås:
Vi har kritiska lärare så vi tänkte att en lärare ger bättre förtroende ifall det finns motstånd mot Ladok3. Har än så länge endast utbildat testgruppen. Vi har delat testgruppen i två. En grupp fick livedemo och en grupp har endast haft tillgång till materialet. Har ännu inte utvärderat men testgruppen som endast har materialet har inte hört av sig med frågor så jag tolkar tystnaden som att materialet funkar ok. Pilotgrupper utbildas under våren men vi vet ännu inte när. När jag utbildade testgruppen kände jag att jag inte kunde resultatprocessen på bra sätt så jag har tänkt att två lärare och två administratörer  kommer utbilda lärarna.

Lunds universitet:
Vi körde med de färdiga ppt-erna för att ge en övergripande bild och de var bra. Vi utbildar i datorsal så att vi kör demo först och sen får de öva själva i utbildningsmiljön. Vi har en separat utb-miljö så när vi kör massutbildning ska vi kunna frysa en kopia och återläsa för att slippa göra massor med exempel. De har också tillgång till motsvarande Nouveaumiljö så de kan kolla hur det ser ut när de lagt in något. Piloterna utbildar vi själva, två från Ladok och en kommunikatör. För massutbildning tänker vi oss låna in utbildare som kört pilotdrift. Håkan Fasths filmer är jättebra. Vi kommer också använda era steg-för-steginstruktioner och lägga till skärmdumpar. De lägger vi upp till våra användare   🙂

Umeå universitet:
Vi har kört mycket i test för att lära oss. Vi har tagit fram egna manualer med en begreppsordlista där vi bara tagit med några få begrepp, som är aktuella för användarna.

Karlstad universitet:
Vi använder testmiljön med våra egna kurser. Alla som vi har utbildat hittills har varit väldigt positiva.

Luleå tekniska universitet:
Vi har kört det färdiga utbildningsmaterialet och lånat förvaltningens utbildningsmiljö – toppen!

Göteborgs universitet:
Vi har tagit fram en egen webbkurs med avslutande prov. Först när man gjort provet får man behörighet. Vi har inte haft några utbildningstillfällen sedan webbkurserna blev klara. Nu jobbar vi med att få till samma kurs på engelska.