På denna sida lägger vi in resultatet från alla workshop

Verksamhetsworkshops

Workshop informationsobjekt i nya Ladok 2017-03-21
WS_Informationsobjekt-BI-verktyg 2017-03-21

Workshop grunddata, mallar, programhantering 2017-03-16  (Redigerat 2017-04-19)
Workshop Grunddata 2017-03-16

Workshop utbildning på forskarnivå 2017-02-21

Workshop grunddata, utbildningsmallar och programhantering 2016-12-15

Workshop Behörighetsprofiler och organisation 2016-10-11

Workshop Bevisinformation och elektroniska bevis 2016-10-12

Integrationsworkshops

Presentation Optimering av feedläsning 20170222  Connect inspelning Optimering av feedläsning

Workshop om integration mot Ladok3 och utbildningsinformation 2016-12-20
Inspelning från mötet