Driftsinformation nya Ladok

Aktuella driftsmeddelanden

Klicka på länken för respektive meddelande för att se hela texten. Nedan visas meddelandeflödet för samtliga miljöer. På arkivsidan för driftsmeddelanden kan du se driftsmeddelanden fördelade per miljö.

  • IK-körningen i MIT-IK är avslutad 28 april, 2017 Nu är uppgraderingen till 0.80.1 och IK-körningen klar och miljön är redo att användas. Allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation
  • Nya Ladok – produktionsmiljön uppgraderad till version 0.80.1 27 april, 2017 Nu är uppgraderingen av produktionsmiljön färdig och miljön är redo att användas. Allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation    
  • Planerad uppgradering av Resultatleveransen 27 april, 2017 Testmiljön för Resultatleveransen kommer att uppgraderas till version 1.7 torsdag 4 maj. Uppgraderingen för produktionsmiljön planeras till onsdag 10 maj.
  • MIT-IK tas ner för uppgradering och IK-körning idag 2017-04-27 27 april, 2017 Uppgradering av MIT-IK (www.mit-ik.ladok.se) till version 0.80.1 startar idag cirka kl 08.15 Om allt går bra kommer en IK att startas i eftermiddag. Under tiden uppgradering och IK-körning pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig.
  • Nya Ladok – produktionsmiljön tas ner för uppgradering idag (2017-04-27) 27 april, 2017 Idag kommer vi att uppgradera produktionsmiljön (www.start.ladok.se) till version 0.80.1. Vi börjar omkring kl 08:00 och räknar med att vara klara 12.00. Under tiden uppgradering pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig. Nytt meddelande kommer när det är klart.

Information om olika miljöer för nya Ladok

De olika miljöer för nya Ladok finns beskrivna på sidan Miljöer.

Frågor om drift

Här hittar du information om befintliga miljöer för respektive leverans av nya Ladok. Har du frågor om drift av miljöer som gäller nya Ladok, kontakta Nationella supportenDen primära kontakten ska ske via supportsidan.
Det går även att, i andra hand, kontakta supporten via telefon 090-786 66 00.

Planerade driftstopp och uppgraderingar

Information om uppgraderingar av miljöerna MIT-IK, MIT-demo, MIT-integration, Testmiljö nya Ladok (produktionssatta lärosäten), Produktionsmiljö nya Ladok (produktionssatta lärosäten), samt verifieringsmiljöer (pågående produktionssättningsförberedelser) finns i Uppgraderingskalendern. Uppgraderingskalendern innehåller schema för de fyra närmaste veckornas uppgraderingar.

Akuta driftstopp och störningar meddelas via driftsmeddelande. Du kan prenumerera på alla meddelanden genom att anmäla din e-postadress till höger.

Leveransinformation nya Ladok

Information om de olika leveranserna av nya Ladok finns sammanställt på sidan Leveransinformation för nya Ladok senaste version.

Driftsstörningar i Resultatleveransen på grund av leveranser till befintliga Ladok

Nedan finns leveransplanen för befintliga Ladok 2017. Läs mer på denna sida om kommande leveranser och dess innehåll (kräver login på “gamla” ladok.se).

Leverans samt datum

Vecka

Rekommenderade senaste datum för test

Eventuell kompletterande leverans

Prel driftssättning

9 februari 2017: 2017_01

6

23-24 februari 2017

8 mars 2017

15 mars 2017

Efter att respektive leverans görs tillgänglig på för driftcentralerna, har de cirka en vecka på sig att installera dem i lärosätenas testmiljöer. När denna installation sker, så är inte testmiljön för resultatleveransen tillgänglig, då den miljön ansluts mot testmiljön för befintliga Ladok. På motsvarande sätt är inte produktionsmiljön för resultatleveransen tillgänglig när leveranserna ovan tas i skarp drift.

Kontakta din driftcentral för att få veta exakt när de planerar att installera leveranserna.

Resultatleveransen: status för miljöer

Denna information uppdaterades 2017-03-14.
Planerade och akuta driftstörningar för miljöerna presenteras på sidan Uppgraderingskalendern.

Produktionsmiljö (www.resultat.ladok.se) Testmiljö (www.test.resultat.ladok.se)
System https://www.resultat.ladok.se https://www.test.resultat.ladok.se
Version Ladok-3-Resultathantering-1.6.1
(0.34.228)
Ladok-3-Resultathantering-1.6.1
(0.34.228)
Användning Skarp användning av resultatrapportering, resultaten lagras i gamla Ladoks databas. Används av lärosäten som ännu ej är produktionssatta i det fullskaliga systemet. Test av funktionalitet.
Åtkomst Enligt leveransplan Alla lärosäten har idag en testmiljö för Resultat.
Kommande uppgradering  En version 1.7 är på gång, ännu ej bestämt när uppgradering sker.   En version 1.7 är på gång, ännu ej bestämt när uppgradering sker.
Kommentar Produktionsmiljö för Resultat kopplar upp sig emot produktionsmiljön för gamla Ladok.
En cache från gamla Ladok tas varje natt, så förändringar gjorda i Nouveau ses först dagen efter i Resultatleveransen. (Läs mer om detta på confluence under rubriken Minnes-cacher.)
Det sker även en snabb omstart av nya Ladok varje morgon kl 06:00.
Testmiljö för Resultat kopplar upp sig emot lärosätets testmiljö för gamla Ladok.
En cache från gamla Ladok tas varje natt, så förändringar gjorda i Nouveau ses först dagen efter i Resultatleveransen. (Läs mer om detta på confluence under rubriken Minnes-cacher.)
Det sker även en snabb omstart av nya Ladok varje morgon kl 06:00.