Driftsinformation nya Ladok

Aktuella driftsmeddelanden

Klicka på länken för respektive meddelande för att se hela texten. Nedan visas meddelandeflödet för samtliga miljöer. På arkivsidan för driftsmeddelanden kan du se driftsmeddelanden fördelade per miljö.

  • Uppgradering av Resultat Produktion till version 1.6 klar 23 februari, 2017 Nu är uppgraderingen av Resultatleveransens produktionsmiljö (från version 1.4.1 till version 1.6) färdig och miljön är redo att användas. Leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leverans+Ladok+3+Resultathantering+1.5 https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leverans+Ladok+3+Resultathantering+1.6
  • Uppgradering av produktionsmiljön för Resultatleveransen 23/2 22 februari, 2017 Produktionsmiljön för Resultatleveransen att uppgraderas Torsdag 23/2 mellan 9:00 och 11:00. Under tiden är produktionsmiljön för resultatleveransen inte tillgänglig. Nytt meddelande kommer när uppgraderingen är slutförd.  
  • Studentgränssnittet igång igen 22 februari, 2017 Nu är studentgränssnittet i MIT-demo återigen fungerande efter ett brandväggsproblem.  
  • Studentgränssnittet nere 22 februari, 2017 Studentgränssnittet i MIT-demo ligger nere just nu. Felsökning pågår.    
  • MIT-Demo uppgraderad till 0.75 (H-pre75) 21 februari, 2017 Nu är uppgraderingen av MIT-Demo (www.mit.ladok.se) färdig och miljön är redo att användas. Allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation    

Frågor om drift

Här hittar du information om befintliga miljöer för respektive leverans av nya Ladok. Har du frågor om drift av miljöer som gäller nya Ladok, kontakta Nationella supportenDen primära kontakten ska ske via supportsidan.
Det går även att, i andra hand, kontakta supporten via telefon 090-786 66 00.

Planerade driftstopp och uppgraderingar

Information om uppgraderingar av miljöerna MIT-IK, MIT-demo, MIT-integration, Testmiljö nya Ladok (produktionssatta lärosäten), Produktionsmiljö nya Ladok (produktionssatta lärosäten), samt verifieringsmiljöer (pågående produktionssättningsförberedelser) finns i Uppgraderingskalendern. Uppgraderingskalendern innehåller schema för de fyra närmaste veckornas uppgraderingar.

Akuta driftstopp och störningar meddelas via driftsmeddelande. Du kan prenumerera på alla meddelanden genom att anmäla din e-postadress till höger.

Leveransinformation nya Ladok

Information om de olika leveranserna av nya Ladok finns sammanställt på sidan Leveransinformation för nya Ladok senaste version.

Driftsstörningar i Resultatleveransen på grund av leveranser till befintliga Ladok

Nedan finns leveransplanen för befintliga Ladok 2017. Läs mer på denna sida om kommande leveranser och dess innehåll (kräver login på “gamla” ladok.se).

Leverans samt datum

Vecka

Rekommenderade senaste datum för test

Eventuell kompletterande leverans

Prel driftssättning

9 februari 2017: 2017_01

6

23-24 februari 2017

8 mars 2017

15 mars 2017

Efter att respektive leverans görs tillgänglig på för driftcentralerna, har de cirka en vecka på sig att installera dem i lärosätenas testmiljöer. När denna installation sker, så är inte testmiljön för resultatleveransen tillgänglig, då den miljön ansluts mot testmiljön för befintliga Ladok. På motsvarande sätt är inte produktionsmiljön för resultatleveransen tillgänglig när leveranserna ovan tas i skarp drift.

Kontakta din driftcentral för att få veta exakt när de planerar att installera leveranserna.

Resultatleveransen: status för miljöer

Denna information uppdaterades 2017-01-11.
Planerade och akuta driftstörningar för miljöerna presenteras längre upp på sidan.
Arkiv för driftsmeddelanden.

Produktionsmiljö (www.resultat.ladok.se) Testmiljö (www.test.resultat.ladok.se)
Version 0.34.203 (Tillbakarullad 5/1, 2017) 0.34.203 (Tillbakarullad 4/1, 2017)
Användning Lärosätena Lärosätena
Åtkomst Enligt leveransplan Alla lärosäten har idag en testmiljö för Resultat.
Kommande uppgradering
Kommentar Produktionsmiljö för Resultat kopplar upp sig emot produktionsmiljön för gamla Ladok.
En cache från gamla Ladok tas varje natt, så förändringar gjorda i Nouveau ses först dagen efter i Resultatleveransen. (Läs mer om detta på confluence under rubriken Minnes-cacher.)
Det sker även en snabb omstart av nya Ladok varje morgon kl 06:00.
Testmiljö för Resultat kopplar upp sig emot lärosätets testmiljö för gamla Ladok.
En cache från gamla Ladok tas varje natt, så förändringar gjorda i Nouveau ses först dagen efter i Resultatleveransen. (Läs mer om detta på confluence under rubriken Minnes-cacher.)
Det sker även en snabb omstart av nya Ladok varje morgon kl 06:00.

 

Uppföljningsleveransen

Produktionsmiljön för uppföljning är borttagen.

Denna information uppdaterades 2016-08-19.
Planerade och akuta driftstörningar för miljöerna presenteras längre upp på sidan.
Arkiv för driftsmeddelanden.

Produktionsmiljö Testmiljö 
Version 1.1
Åtkomst Tillgänglig sedan 160121
Kommande uppgradering Uppföljningsleveransen är fryst i v1.1 och det sker inga uppgraderingar.
Kommentar Produktionsmiljön för uppföljning togs bort 19 augusti 2016, pga för lågt användande. Driftskapaciteten kommer istället att användas för en ny MIT-miljö.

Testmiljön används numera mest för registervårdsarbete. IK´n körs tre gånger i veckan (tis, tors, lör) för prioriterade lärosäten. (Övriga lärosäten kan logga in i sin testmiljö, men data saknas för dem.)

I dagsläget tas följande lärosäten med i IK-körningarna:
– Sophiahemmets högskola
– Konstfack
– Ersta Sköndal högskola
– Jönköping university
– Karolinska Institutet
– Uppsala universitet

Om man som lärosäte önskar prioriteras för IK-körning eller anser sig kunna avvara sin plats till ett annat lärosäte ska man meddela supporten detta via ServiceDesk Plus.

 

MIT-miljöer och deras användning

Denna information uppdaterades 2017-02-02.
Planerade och akuta driftstörningar för miljöerna presenteras längre upp på sidan.
Arkiv för driftsmeddelanden.

MIT-demo MIT-IK MIT-Integration
System  https://www.mit.ladok.se https://www.mit-ik.ladok.se https://www.mit-integration.ladok.se
Version Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger. Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger. Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger.
Användning

Testa/demonstrera funktionalitet

Testa rapporter/ informationsobjekt

Testa konvertering mot aktuell version, för registervård.

Testa rapporter/ informationsobjekt på eget konverterat data.

En gemensam integrationstestmiljö uteslutande avsedd för lärosätenas integrationstester för sina egna system.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Liten mängd demodata som kan användas av lärosätena för att prova och utvärdera ny funktionalitet i systemet.
Återställning av data i MIT-demomiljön sker två gånger per vecka, tisdag morgon och torsdag morgon.
Konverterat data från eget lärosäte.
Efter varje uppgradering återställs systemet och en IK-körning startas för att köras under helgen. I de fall ingen uppgradering görs, återställs systemet på fredag kväll och en ny IK-körning startas. MIT-IK-miljön innehåller de mallar och nationellt grunddata som är nödvändigt nödvändigt för informationskonverteringarna. IK-körningen delas upp i sektioner så att 5-10 lärosäten körs åt gången. Sektionsindelningen beror på i vilken ordning lärosätena ska gå över till skarp drift. 
För att ett lärosäte ska kunna använda MIT-integration gäller att man har en fungerande IK-körning. Orsaken till detta är att man vid en avbruten IK-körning riskerar att få ofullständig information i systemet, vilket i sin tur kan skapa konstiga feltillstånd och ge felaktiga resultat för integrationerna.
För de lärosäten som inte har en fullständig IK-körning krävs därför en extra “registervård” där man helt enkelt plockar bort de delar som inte kan konverteras. Denna typ av städning kan utföras av projektet. Städningen innefattar ofta ett antal IK-körningar för att hitta och ta bort de delar som inte går igenom konverteringen. Städningen måste därför planeras in i god tid i förhållande till projektets övriga verksamhet. MIT-integration är en gemensam miljö och baseras konfigurationsmässigt på MIT-IK.Miljön kommer att ha ett fast schema för uppgradering och IK-körning, som är gemensamt för alla lärosäten i miljön. Uppgradering och motsvarande IK-körning kommer att utföras efter jämna versionsnummer med planerad start med release 0.74.0-20170125_160015 under vecka 7. Det betyder att miljön kommer därefter att uppdateras var fjärde vecka med ny systemprogramvara och ny informationskonvertering. I samband med uppgraderingen införs även nytillkomna lärosäten i miljön.

Egen integrationsmiljö

Denna information uppdaterades 2017-02-02.

För de lärosäten som inte upplever att MIT-integration räcker till eller uppdateras på det sätt man önskar för sina REST-integrationer, finns möjligheten till en egen integrationsmiljö som lärosätet själva bekostar.

Dessa miljöer finns i två olika varianter, (Azure) Stable och Latest. Till skillnad från MIT-integration kan lärosätet välja när en ny IK-körning skall ske, dvs IK:n behöver inte köras varje månad. Detta gör det möjligt att t ex att man kan behålla data under en längre tid.

(Azure) Stable och Latest är testmiljöer uteslutande avsedd för test för lärosätenas integration av lokala system mot REST-gränssnittet.

(Azure) Stable (Azure) Latest
Version  Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger. Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger.
Användning Används för de lärosäten som inte vill ha några uppgraderingar av applikationen med den frekvens som sker i MIT-integration. I denna miljö kan man alltså jobba i lugn och ro utan eventuella störningar från uppgraderingar. Används för de lärosäten som vill ha den senaste versionen av Ladokapplikationen.
Uppgraderingar Uppgraderas endast i samband med ny IK-körning. Uppgradering sker varannan vecka på samma sätt som i Ladoks produktionsmiljö.
Data i systemet IK-körning sker på beställning från lärosätet, dock max varannan månad. I samband med detta installeras den senaste versionen av Ladok. Till skillnad från MIT-integration kommer miljön att behålla de data som finns i systemet i samband med uppgradering, såvida lärosätet inte önskar en ny IK-körning.

Produktionsmiljö för nya Ladok

Produktionsmiljö  (https://www.start.ladok.se)
Version 0.70.4 med endast nödvändiga mallar och grunddata för lärosäten produktionssatta i nya Ladok.

Testmiljö för produktionsmiljö (https://www.test.ladok.se)
Version 0.70.3 med endast nödvändiga mallar och grunddata för lärosäten produktionssatta i nya Ladok.

Verifiering1 för verifiering/test/simulering av produktionssättning av ett lärosäte.

Verifiering2 för verifiering/test/simulering av produktionssättning av ett lärosäte.