Driftsmeddelanden

På denna sida kan du se aktuella och äldre driftsmeddelanden per miljö. Det finns alltså en lista för produktionsmiljön, en MIT-demo, en för MIT-IK etc. Du kan klicka på respektive nyhetsrubrik för att ta del av hela texten.

Produktionsmiljöer

Produktionsmiljö Ladok (www.start.ladok.se)

Än så länge är det bara Kungliga Konsthögskolan och Kungliga Musikhögskolan som har tillgång till denna miljö, då de är de lärosäten som tagit nya Ladok i produktion.

Resultatleveransen

Uppföljningsleveransen

 

Test- och MIT-miljöer

Test för produktionsmiljö (www.test.ladok.se)

Än så länge är det bara Kungliga Konsthögskolan och Kungliga Musikhögskolan som har tillgång till denna miljö, då de är de lärosäten som tagit nya Ladok i produktion.

MIT-IK (www.mit-ik.ladok.se)

MIT-demo (www.mit.ladok.se)