Välkommen till supportsidan!

Vill du… Rapportera ett problem? Via Jiraprojektet LADOKSUPPORT kan du t ex: Ställa frågor om funktioner i nya Ladok Ställa frågor om integrationer mot nya Ladok Rapportera problem rörande nya Ladok I andra hand kan supporten kontaktas via telefon 090-786 6600. OBS! Telefonnumret är endast för lärosätenas first line support! Övriga lärosätesmedarbetare ombedes kontakta sin…

Läs mer

Press

Ladokkonsortiet har inte tillgång till studieuppgifter. Det är respektive lärosäte som kan lämna ut uppgifter kring sina tidigare och nuvarande studenter.

Läs mer

Kontakt för studenter

Inga studentuppgifter här! Du som är student eller har studerat måste vända dig till det lärosäte som du läst vid för att få nytt lösenord eller få dina resultat och studieintyg. Ladokkonsortiet kan inte ge dig tillgång till uppgifterna.

Läs mer