Inga studentuppgifter här!

Du som är student eller har studerat hittar inte dina uppgifter på denna sida. Du måste kontakta det eller de lärosäten som du studerat vid och be dem hjälpa dig ta fram uppgifterna. Ladokkonsortiet kan INTE hjälpa dig.

Ladokkonsortiet verksamhetsförvaltning och ladok.se har inte tillgång till enskilda lärosätens databaser med studentuppgifter och resultat. Dessa uppgifter hanteras lokalt av varje lärosäte.

Om du är student och önskar utdrag ur Ladok om dig och dina resultat och registreringar så måste du därför vända dig till ditt eget lärosätes studentcentrum eller den högskola/det universitet där du senast studerade. Det är dessa som har tillgång till, och kan ge dig, de uppgifter du behöver.

Vänd dig dit om du behöver hjälp med sådant. (Se länkar nedan). Tack för ditt samarbete!