Adress
Ladokkonsortiet
Wallingatan 2, vån 7
111 60 Stockholm
E-post: info@ladok.se

Mauritz Danielsson, konsortiechef
E-post: mauritz.danielsson@ladok.se
Tfn: 070-655 33 53

Åsa Lindberg, administratör
E-post: asa.lindberg@ladok.se
Tfn: 070-750 74 34

Ladok3-projektet ledningsgrupp:

Johan Sjödin, huvudprojektledare
E-post: Johan Sjödin
Tfn: 08-410 993 47

Bo Sehlberg, lösningsansvarig
E-post: Bo Sehlberg

Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare
E-post:
Catheríne Zetterqvist

Förvaltningsorganisation:

Tor Fridell, förvaltningsledare
E-post: Tor Fridell

Hans Persson, underhåll av befintliga Ladok
E-post: Hans Persson

Produktionssättningsteam:

Malin Zingmark, produktionssättningskoordinator
E-post: Malin Zingmark

Vänligen notera att Ladokkonsortiet inte har tillgång till uppgifter som lagras i Ladok. Vi kan således inte hjälpa till att ta fram uppgifter för vare sig enskilda studenter/användare eller för större grupper av studenter. Varje lärosäte äger sitt eget register, kontakta det lärosäte du studerar vid eller som din fråga gäller.