Kontakt för press och media

Ladokkonsortiet har inte tillgång till studieuppgifter. Det är respektive lärosäte som kan lämna ut uppgifter kring sina tidigare och nuvarande studenter.

Ladokkonsortiet utvecklar och förvaltar det system som lärosätena använder för sin studieadministration.

På denna sida hittar du länkar till Ladokkonsortiets samtliga medlemmar.