En väg in: Nationell support för nya Ladok

Vad är nationell support för nya Ladok?

Ladokkonsortiets nationella support för nya Ladok öppnade höstterminen 2015. Den nationella supporten ska stödja de som arbetar med förvaltning och införande av nya Ladok lokalt på lärosätena, till exempel lokala kontaktpersoner och lokala projektledare. Observera att supporten inte kan hjälpa dig som är student eller har studerat, läs istället mer på denna sida.

Supporten drivs på Ladokkonsortiets uppdrag av Umeå universitet. För att kunna skapa ärenden i Jira/ServiceDesk+ behövs ett konto. Lokala projektledare samt lokala kontaktpersonen på ditt lärosäte kan hjälpa dig med mer information.

Kontakta supporten

Den primära kontakten ska ske i Jira för Frågor/incidenter eller i ServiceDesk+ för tjänstebeställningar. Mer information och stöd finns på Supportsidan
Det går även att, i andra hand, kontakta supporten via telefon 090-786 6600

Lathund: Lägga Supportärende i Jira

Konton för att få behörighet att lägga ärenden

Jira använder du när du vill ställa en fråga om funktioner i nya Ladok eller skapa ett ärende kring ett problem. På lärosätena är det endast utvalda användare som har rättigheter att skapa ett ärende.

Supporten använder ServiceDesk+ för att hantera tjänstebeställningar såsom certifikat eller användare. För att kunna skapa ärenden i ServiceDesk+ behöver man ett personligt konto. Lokala kontaktpersoner och lokala projektledare har fått information under sommaren om hur de kan få konton och de kan även beställa ytterligare konton direkt i ServiceDesk+ till sina kollegor.

Första, andra och tredje linjens support

Hanteringen av ärenden i nationella supporten bygger på följande principiella modell där ärenden kan eskaleras från lärosätenas lokala Ladoksupport till andra linjens support som i sin tur kan eskalera ett ärende till tredje linjens support.

Kravönskemål på nya Ladok

Möjligheten att ställa frågor kring eller lämna förslag och kravönskemål på nya Ladok via ServiceDesk+ är sedan vecka 23 2016 tillfälligt stängd. Detta beror på att Ladok3-projektet inte har möjlighet att ta del av eller återkoppla på ärendena, då utvecklingen av version I av nya Ladok måste prioriteras. Alla lokala projektledare är meddelade om detta och kan svara på frågor kring vad det innebär för lärosätet.