Introduktion till nya Ladok

Vad är målen med nya Ladok? Vad betyder alla nya begrepp? Vad kommer nya Ladok att innehålla? Dessa och fler frågor besvaras på denna sida. Introduktionen är riktad till dig som vill få en bättre förståelse för nya Ladok och introduceras till det nya konceptet, större skillnader samt systemets innehåll.

Läs mer

Produkten nya Ladok

På dessa sidor beskrivs de olika versionerna och leveranserna som lärosätena kan ta i produktion och vad de innehåller.

Läs mer

Produktionssättning av nya Ladok

På dessa sidor beskrivs exempelvis tidsplaner för produktionssättning, lokala aktiviteter vid införandet, stegen vid produktionssättning, kontinuitetsplan och mycket mer.

Läs mer

Integrationer

Information om integrationer med nya Ladok. REST, atom feeds, principer för integrationer och mycket mer.

Läs mer

Registervård

Här finns all information om registervård inför övergången till nya Ladok: utgivna handböcker, rättningsskript, engångsbatchar och mycket mer.

Läs mer

Utbildning inför nya Ladok

Information om kommande och genomförda utbildningar som erbjuds av Ladokkonsortiet. Här hittar du både planer och utbildningsmaterial samt information om anmälan till kommande träffar.

Läs mer