Informationskonvertering

När lärosätena tar nya Ladok i produktion måste datan i dagens databas överföras till nya Ladoks databas. Den nya databasen följer en annan datamodell än den gamla, därför används ett program – informationskonverteraren (IK:n) – för att genomföra anpassningar av data vid överföring från nuvarande till nya Ladok.

Aktuella uppgraderingar och eventuella problem med IK-körningar hittar du på denna sida.

Två miljöer med IK

Det finns två miljöer som använder sig av informationskonverteraren: dels uppföljningsleveransen, dels MIT-IK-miljön. Observera att de olika miljöerna innehåller olika versioner av IK:n. Läs mer om respektive version nedan.

MIT-IK

All information om IK:n för aktuell version i MIT-IK (Confluence).

Information över nyheter/uppdateringar i aktuell version av IK:n.