Integrationer med nya Ladok

Uppdaterad information om integrationer finns alltid i systemdokumentationen.

För dig som arbetar med att utveckla lokala integrationer hittar dessutom teknisk dokumentation och annat stöd på denna sida. Sidan kräver inloggning i verktyget Confluence. Om du inte har användarkonto dit, så kontakta din lokala projektledare för införandet som då kan beställa det åt dig.

Bakgrund

Integrationen mot nya Ladok är avsevärt förändrat jämfört med det gamla systemet. I gamla Ladok hanteras informationen förutom via Nouveau-klienten även av flera olika system som är integrerade både via LpW-tjänsterna och direkt via SQL. Det betyder att verksamhetsregler finns implementerade i flera olika miljöer och olika implementationer innebär risk för skillnader som leder till inkonsistens i databasen.

I nya Ladok kommer det därför inte att vara möjligt att använda SQL för vanlig integration från lokala system (däremot finns SQL för läsning mot Uppföljningsdatabasen). Integrationen mot det nya systemet sker istället via REST-tjänster. Nedanstående figur  illustrerar en viktig skillnad just med avseende på detta. Till skillnad mot LpW-tjänsterna, som endast tillhandahåller en delmängd av Ladoks funktionalitet, så är all funktionalitet  i nya Ladok åtkomlig via REST-tjänsterna. .