Produkten nya Ladok – versioner och övriga leveranser

På dessa sidor beskrivs de olika versionerna och leveranserna som lärosätena kan ta i produktion och vad de innehåller.