Versioner och leveranser som lärosätena kan ta i produktion