Kravinsamling i Ladok3-projektet

Projektet använder den agila utvecklingsmetoden Scrum i utvecklingen av Ladok3. För att samla in, prioritera och så småningom få återkoppling på de krav som ska realiseras i utvecklingen hålls olika typer av möten. De som beskrivs här är målseminarium och systemdemonstrationer.

Målseminarium

Då vi inleder arbetet med ett nytt område hålls ett så kallat målseminarium. Projektet bjuder in externa deltagare att delta i målseminarier och annonseras här på wikin. Du hittar kommande workshops och målseminarier i kalendariet.

Vid ett målseminarium träffas representanter från produktägarorganisationen och lösningsorganisationen för att diskutera innehåll och prioritering i kommande utvecklingsperiod för ett område. Epics/user stories på rubriknivå prioriteras in i utvecklingsperioden och ramar och riktlinjer tas fram. Beroende på var man befinner sig i planeringen bjuds externa deltagare in genom att lärosätena får nominera deltagare som sen väljs ut av huvudproduktägaren.

Inför mötet går biträdande huvudproduktägare och övergripande kravstöd igenom existerande epics/user stories som blir input till mötet. Även en sammanställning av tidigare utförda utredningar, produktbeskrivningen, förordningen och annat som utgör fasta ramar för området tas fram och skickas sedan till deltagarna i god tid före mötet.

Under mötet presenteras det förberedande materialet, visioner diskuteras, krav och idéer samlas in från deltagarna. Därefter prioriteras kraven och förankringsprocessen startas.

Projektets mål med mötet är:
  • Tydlig vision
  • Viktiga förändringar jämfört med idag
  • Prioriterad funktionalitet, vad måste finnas med för att det ska vara användbart och vad kan komma senare
  • Eventuella oklara områden som måste utredas före start
  • Bidrag till förankringsprocessen

Deltagare: Projektledare för krav (sammankallande och moderator), huvudproduktägare, områdesproduktägare för temat samt lösningsansvarig. Beroende på behov för den aktuella domänen kan ytterligare deltagare bjudas in, främst utvalda referenspersoner för domänen men också projektmedlemmar.

Underlag inför mötet skickas till: Mötesdeltagarna, aktuellt kravteam, alla övriga områdesproduktägare, biträdande huvudproduktägare, övergripande kravstöd, lösningsansvarig samt huvudprojektledare.

Dokumentation från mötet skickas till: Mötesdeltagarna, aktuellt krav- och utvecklingsteam, alla övriga områdesproduktägare, biträdande huvudproduktägare, övergripande kravstöd, lösningsansvarig, IT-arkitekt, användbarhetsexpert samt huvudprojektledare.

Resultat/dokumentation från workshops och målseminarier presenteras även här.

Systemdemonstrationer

Vid en demonstration visas den funktionalitet som utvecklats i den senaste versionen upp. Du kan ta del av inspelningar av genomförda demonstrationer på denna länk.

Värdering av kravteamet:
Kravteamet gör sedan en värdering av sprinten, utifrån Definition of Done för kravteamet. Värderingen görs i direkt anslutning till sprintdemon.
Deltagare: Scrummaster (sammankallande), IT-arkitekt, utvecklingsteam, huvudproduktägare, områdesproduktägare för temat, kravstöd samt domänexperter samt områdesproduktägare för användargränssnittet.


Frivilliga deltagare:
 Biträdande huvudproduktägare, områdesproduktägare för teknikorienterade krav, områdesproduktägare för informationskonvertering, områdesproduktägare för verksamhetstester, övergripande kravstöd, representant från utvecklingsteamet för informationskonverteraren, representant för införandestöd (support), användbarhetsexpert, testarkitekt samt lösningsansvarig.

Deltagare vid värdering av kravteamet: huvudproduktägare (moderator), biträdande huvudproduktägare, områdesproduktägare för användargränssnittet, användbarhetsexpert samt områdesproduktägare, kravstöd och domänexperter för domänen.

Ytterligare deltagare kan bjudas in vid behov.