Leverans av versioner till MIT-miljöerna

För att demonstrera utvecklad funktionalitet och att skapa möjlighet till återkoppling finns Migrerings- och integrationstestmiljöerna (MIT) och en tillhörande Informationskonverterare, IK:n.

MIT-miljön är en arbetskopia av systemet, som återspeglar hittills utvecklad systemfunktionalitet och användargränssnitt. Med andra ord – i MIT-miljöerna ser lärosätena nya Ladok växa fram version för version, leverans för leverans. Där finns alltid det senaste.

MIT-IK uppgraderas torsdag förmiddag kl 9.00 ojämna veckor.
MIT-demo uppgraderas tisdag förmiddag kl 9.00 jämna veckor.

Viktiga länkar!

Driftsinformation

Systemdokumentation aktuell version

Leveransinformation per sprint/leverans

Inloggning MIT-IK: https://www.mit-ik.ladok.se

Inloggning MIT-demo: https://www.mit.ladok.se

 

Använda MIT-miljön

För att du som är anställd på ett lärosäte ska komma åt MIT-miljöerna måste du ha en användare i systemet. Det får du av den lokala projektledaren på ditt lärosäte, här hittar du kontaktuppgifter till samtliga lokala projektledare. På denna sida kan du läsa mer om åtkomst till MIT-miljöerna.

För att logga in i MIT-demomiljön, som innehåller förladdad test- och demodata: https://www.mit.ladok.se

För att logga in i MIT-IK-miljön, som innehåller lärosätets eget inkonverterade data: https://www.mit-ik.ladok.se

Läs mer här om att logga in i studentgränssnittet som medföljer MIT-miljön.

Förladdad test- och demodata i MIT-demo

I filen nedan hittar du en sammanställning av det förladdade data som tillhandahålls i MIT-demomiljön:

Testdata-VersionC-005