Produktionssättning av nya Ladok

Nu är både Kungliga konsthögskolan och Kungliga musikhögskolan igång i nya Ladok! Fredag 16/12 gick Kungliga musikhögskolan in.

Tidplan för övriga produktionssättningar

Nu har vi fastställt produktionssättningsplanen för 2017:

produktionssättningsplan 170206

De lärosäten som produktionssätter under hösten 2017 kommer att bli kallade till avstämningsmöten med produktionssättningsteamet under våren. Har ni önskat att produktionssätta under 2018 återkommer vi till er längre fram. Har ni frågor om produktionssättningsplanen eller inför produktionssättning är ni välkomna att kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@agio.se eller 070-3322006.

 

En beskrivning av stegen inför/under/efter produktionssättning samt vilka tidsperioder lärosätena kan produktionssätta nya Ladok finns beskrivet i följande dokument:

Produktionssattning nya Ladok – steg och tidplan