Produktionssättning av nya Ladok

Stockholms konstnärliga högskola och Teologiska högskolans produktionssättning planeras till perioden 16-18/5 och under den perioden fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot dessa lärosäten. Produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 17/5 och kl 12 18/5 och under den perioden fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot något av de produktionssatta lärosätena. Löpande driftinformation kommer att skickas ut under produktionssättningen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten på 090-786 6600.

Tidplan för övriga produktionssättningar – OBS! Planen är under revidering

Produktionssättningsplan för 2017

De lärosäten som produktionssätter under hösten 2017 kommer att bli kallade till avstämningsmöten med produktionssättningsteamet under våren. Har ni önskat att produktionssätta under 2018 återkommer vi till er längre fram.

Har ni frågor om produktionssättningsplanen eller inför produktionssättning är ni välkomna att kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@agio.se eller 070-3322006.

Här kan du läsa om steg och tidsplan för produktionssättning av nya Ladok.

Information om förändrad produktionssättningsplan 170420

Nedanstående information skickades ut 170420. Dialog med berörda lärosäten påbörjas 170426:

Vi har tre lyckade produktionssättningar av nya Ladok bakom oss, på Malmö högskola, Kungliga musikhögskolan och Kungliga konsthögskolan. Det är glädjande att Ladok fungerar väl på dessa tre lärosäten och mycket finns på plats för att kunna genomföra kommande produktionssättningar, men vi har också lärt oss att denna aktivitet är mer komplex än vi tidigare bedömt. Produktionssättningsprocessen behöver effektiviseras för att kunna göra produktionssättningar mer på löpande band och det finns även utmaningar med gamla Ladok på lärosätena.

För att minimera risker i kommande produktionssättningar, kunna ge det stöd som behövs och säkerställa minimala driftstörningar för de lärosäten som redan är produktionssatta avser vi därför att glesa ut nuvarande plan.

Produktionssättningsplanen för slutet av 2017 kommer att revideras. Från vecka 42 och framåt behöver ett antal veckor frigöras från produktionssättningar och ett antal lärosätens produktionssättningar flyttas till 2018. Dialog med de lärosäten som berörs kommer att påbörjas med ett connectmöte onsdagen den 26 april.

Utvecklingen av fas 2 fortsätter enligt plan och Lunds universitet beräknas att produktionssättas under kvartal 1 2018. Utrullning av nya Ladok kommer i och med detta att pågå under hela 2018 och produktionssättningsplanen för 2018 kommer inte att kunna fastställas innan sommaren 2017 som tidigare kommunicerats.

Med vänliga hälsningar

Mauritz Danielsson

Konsortiechef Ladok

Telefon: 070-6553353