Produktionssättning av nya Ladok

Nu är både Kungliga konsthögskolan och Kungliga musikhögskolan igång i nya Ladok! Fredag 16/12 gick Kungliga musikhögskolan in.

Tidplan för övriga produktionssättningar

Efter en lyckad produktionssättning på Kungliga musikhögskolan kan vi nu blicka framåt! Samarbetet med de lärosäten som har önskat gå igång sommaren 2017 är påbörjat och vi har börjat titta på planeringen för resten av 2017.  Det blir ett pussel att få ihop en plan som passar alla. Under januari 2017 kommer vi att ha en dialog med de lärosäten som önskat produktionssätta under 2017 för att fastställa en vecka för produktionssättning. Har ni önskat att produktionssätta under 2018 återkommer vi till er längre fram. De önskemål som skickats in finns här:

Önskemål tidplan 161222

En beskrivning av stegen inför/under/efter produktionssättning samt vilka tidsperioder lärosätena kan produktionssätta nya Ladok finns beskrivet i följande dokument:

Produktionssattning nya Ladok – steg och tidplan