Registervård inför konvertering till Ladok3

Registervårdsfrågor som kommer till Ladok3-projektet hanteras inom Ladok3s registervårdsgrupp.