Allmän information om registervård

Information om registervård och registervårdsgruppen

Skicka in resultat på körningarna

Alla lärosäten uppmanas att skicka in resultaten på felsökningsskripten till  www.support.ladok.se, dvs hur många träffar per skript och lärosäte. På så sett kan vi se vilka felsökningsskript som kan vara aktuella att göra rättningsskript för (se Sammanställning av resultat från handböckerna).

Skicka in rapporten från DB03 i SD+ (www.support.ladok.se) enligt instruktionerna nedan:

 • Klicka på “Rapportera problem”
 • Välj “MIT-ärende/Registervård” när du skapar upp ditt ärende. Fälten för “Leverans” och “Miljö” fylls då automatiskt med ”MIT-IK” resp ”Migrerings-och integrationstest”, men du måste ange Produkt: Registervård (www.mit-ik.ladok.se)
 • Skriv som ärendets Ämne: ”Resultat för H21” (du behöver inte ange lärosäte eftersom den uppgiften hämtas automatiskt)
 • Du behöver inte skriva något i fältet Beskrivning
 • Bifoga DB03-rapporten som bilaga, precis som du fått ut den från Ladok Nouveau, utan att ändra namn eller format!

Rättningsskript

När minst tre lärosäten vart och ett har minst 100 träffar på ett och samma fel undersöker vi möjligheten till att ta fram generella rättningsskript. Det är endast möjligt att skapa rättningsskript där det finns en generell lösning. Läs mer på sidan Om rättningsskript.

Om endast ett eller ett fåtal lärosäten har många fel blir det sannolikt inga rättningsskript, men utnyttja gärna möjligheten att få hjälp av kollegor på ett annat lärosäte, antingen via Forum kring registervård (se nedan) eller via direktkontakt.

Tillåtna tecken

Tillåtna tecken för verksamhetskoder (kurskoder, programkoder, anmälningskoder etc) är alla stora bokstäver (A – Ö), alla siffror (0 – 9) samt tecknen punkt (.), kolon ( : ), bindestreck ( – ), understreck ( _ ) och plustecken ( + ). Övriga tecken måste rättas.

Skillnaden mellan Informationskonverteraren och utskickade felsökningsskript/regelfiler

De felsökningsskript/regelfiler som skickas ut omfattar fler tabeller, och för fler kolumner i konverterade tabeller, än som för närvarande konverteras i IKn. Detta beror på att vi i handböckerna måste ligga före hela projektet för att ge lärosätena tid att hinna rätta. Konsekvensen blir då att IKn, som den ser ut just nu, är mer tillåtande än den samlade mängden felsökningsskript. Felsökningsskript, som inte är aktuella nu, blir aktuella framöver i takt med att fler tabeller och fler kolumner omfattas av konverteringen i IKn.

Om det stoppar på något i IKn som det inte finns felsökningsskript för är vi tacksamma för återkoppling!!

I dokumentet “Mappning mellan gamla och nya Ladok” (låst sida på ladok.se) kan man läsa vilka tabeller och kolumner som just nu är aktuella för konvertering i IKn.

Forum kring registervård

Det finns ett forum skapat i Google Groups för alla er som lokalt ute på lärosätena jobbar med registervård. Forumet är tänkt som en plats där man både kan fråga varandra om t.ex. hur man har rättat fel, eller också berätta hur man själv har löst olika problem. Ju fler som använder forumet och både frågar och berättar, desto mer användbart blir det för alla. OBS! Forumet kan inte användas för kommunikation med Ladok3-projektet! Felrapporter och synpunkter till Ladok3 ska skickas in till projektsupporten.

För att komma åt gruppen så följer länken Registervårdsforum. Du kan använda ett befintligt Google-konto för att ansöka om access. Observera att Google-kontot inte är ett gmail-konto utan att du kan välja att koppla Google-kontot mot din befintliga jobbmail. Har du frågor runt detta, hör av dig till oss.

I Registervårdsgruppen ingår (fr.om. 2015-07-01):

 • Gun Wallius, Göteborgs universitet (gun.wallius(at)gu.se)
 • Kristina Mustajärvi, Uppsala universitet
 • Suzanne Svensson, Linköpings universitet
 • Hans Persson, Lunds universitet

H 2012 –  2015-06-30 ingick även

 • Lars Karlsson, Stockholms universitet
 • Magnus Blom, Högskolan i Jönköping
 • Johan Karlsson, Chalmers

Rättning

Informationskonverteraren

Felsökning

Sammanställning av lärosätenas resultat från handböckerna
(senast uppdaterad 2015-09-30)

För att se sammanställningen krävs att du är inloggad på ladok.se. Sammanställningen visar antal träffar per felskript och lärosäteHär kan du se vilka andra lärosäten som har samma fel som ditt eget.