Konsortiemedlemmar

Blekinge tekniska högskola
Centrala studiestödsnämnden
Chalmers tekniska högskola
Ersta-Sköndal Högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Polishögskolan Solna
Röda korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Teologiska högskolan Stockholm
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet