Om Ladok3-projektet

Ladok3-projektet startade 2010 efter beslut av Ladokkonsortiets höststämma 2009. Projektet utvecklar den nya systemgenerationen av Ladok.