Direktiv och projektplan

Projektets uppdrag beslutas av styrgruppen och formuleras i form av ett projektdirektiv. Arbetsbeskrivning och mandat för huvudprojektledaren har fastställts av Ladokkonsortiets styrelse som också rekryterat huvudprojektledaren.

Projektdirektiv

Arbetsbeskrivning_och_mandat_huvudprojektledare.pdf
Bilaga_19_Projektplan_Rutin_AEndringshantering.pdf Projektdirektiv Ladok3 vers 4 20160616.pdf

Projektplan för Ladok3-projektet

I listan nedan hittar du den projektplan som Ladok3-projektet tagit fram för utvecklingen av det nya systemet.

Projektplanen och dess bilagor är en omfattande dokumentmängd som bland annat beskriver vad som ska göras, på vilket sätt, hur lång tid det ska ta, vad det ska kosta, hur vi arbetar med kvalitet och mycket annat. Projektplanen och dess bilagor fastställs av Ladok3-projektets styrgrupp.

Projektplan Ladok3 2016.pdf 317 KB  2016-09-01

Bilagor

Bilaga_01_Projektplan_Remiss_Ladok3.pdf Bilaga_01_Projektplan_Remiss_Ladok3.pdf 941 KB 2012-09-06
Bilaga_02_Projektplan_OEvergripande_Krav.pdf Bilaga_02_Projektplan_OEvergripande_Krav.pdf 482 KB 2012-09-06
Bilaga_03_Projektplan_PM_Innehaall.pdf Bilaga_03_Projektplan_PM_Innehaall.pdf 237 KB 2012-09-06
Bilaga_04_Projektplan_OEvergripande_loesningsfoerslag.pdf Bilaga_04_Projektplan_OEvergripande_loesningsfoerslag.pdf 651 KB 2012-09-06
Bilaga_05_Projektplan_PM_Graenssnitt_Identiteter.pdf Bilaga_05_Projektplan_PM_Graenssnitt_Identiteter.pdf 106 KB 2012-09-06
Bilaga_06_Projektplan_PM_Krav_rel._Databas.pdf Bilaga_06_Projektplan_PM_Krav_rel._Databas.pdf 89 KB 2012-09-06
Bilaga_07_Projektplan_Nationellt_system.pdf Bilaga_07_Projektplan_Nationellt_system.pdf 2 MB 2012-09-06
Bilaga_08_Projektplan_Tidplan.xlsx Bilaga_08_Projektplan_Tidplan.xlsx 54 KB 2012-09-13
Bilaga_09_Projektplan_Projektkalkyl.pdf Bilaga_09_Projektplan_Projektkalkyl.pdf 81 KB 2012-11-09
Bilaga_10_Projektplan_Rollbeskrivningar.pdf Bilaga_10_Projektplan_Rollbeskrivningar.pdf 39 KB 2012-09-06
Bilaga_11_Projektplan_Kvalitetsplan.pdf Bilaga_11_Projektplan_Kvalitetsplan.pdf 308 KB 2012-09-06
Bilaga_12_1_Projektplan_Kommunikationsplan_Bilaga_1-3.pdf Bilaga_12_1_Projektplan_Kommunikationsplan_Bilaga_1-3.pdf 23 KB 2012-09-06
Bilaga_12_Projektplan_Kommunikationsplan_genomfoerandefas.pdf Bilaga_12_Projektplan_Kommunikationsplan_genomfoerandefas.pdf 110 KB 2012-09-06
Bilaga_13_Projektplan_PM_Arbetsmodell.pdf Bilaga_13_Projektplan_PM_Arbetsmodell.pdf 300 KB 2012-09-06
Bilaga_14_Projektplan__PM_Utvecklingsmetodik.pdf Bilaga_14_Projektplan__PM_Utvecklingsmetodik.pdf 183 KB 2012-09-06
Bilaga_15_Projektplan_PM_Utvecklingsmiljoe.pdf Bilaga_15_Projektplan_PM_Utvecklingsmiljoe.pdf 48 KB 2012-09-06
Bilaga_16_Projektplan_Dokumenthantering.pdf Bilaga_16_Projektplan_Dokumenthantering.pdf 199 KB 2012-09-06
Bilaga_17_Projektplan_Rutin_Dokumentgranskningar.pdf Bilaga_17_Projektplan_Rutin_Dokumentgranskningar.pdf 168 KB 2012-09-06
Bilaga_18_Projektplan_Rutin_foer_projektmedlemmar.pdf Bilaga_18_Projektplan_Rutin_foer_projektmedlemmar.pdf 96 KB 2012-09-06
Bilaga_19_Projektplan_Rutin_AEndringshantering.pdf Bilaga_19_Projektplan_Rutin_AEndringshantering.pdf 59 KB 2012-09-06

Kompletterande material till projektplanen

Bilaga_19_Projektplan_Rutin_AEndringshantering.pdf Rapport_Riskanalys_Ladok3.pdf 107 K
Bilaga_19_Projektplan_Rutin_AEndringshantering.pdf Icke-funktionella_krav_Ladok3_v2.0_140527.pdf 230 K

Preliminära (förberedande) aktiviteter (BP4P)

I väntan på ett startbeslut (BP4 enligt den av projektet använda projektstyrningsmodellen PPS) har styrgruppen fattat tre beslut om start av arbete med delar av genomförandet innan förberedelserna är helt klara. Dessa beslut kallas enligt PPS för BP4P, “P” som i preliminär.

BP4P1 (2011-10-28)

Beslut om start av två delprojekt. Dels en som omfattar verksamhetsutredningar om behov inom programadministrationen:

  • Individuella studieplanens möjligheter och användning
  • Hantering av utbildningsinformation i Ladok3
  • Ansökan/antagning som en viktig och integrerad process utanför Ladok3

Dels ett tekniskt förberedelseprojekt inför realiseringsfasen för att snabbare komma igång med realiseringen efter BP3 (egentligen BP4).

Beslutsförslag BP4P1 till styrgruppen

BP4P2 (2011-11-16)

Beslut om bokning av utvecklingsresurser inför BP3/4 omfattande ett utvecklingsteam samt tekniska stödfunktioner.

Beslutsförslag BP4P2 till styrgruppen

BP4P3 (2012-05-15)

Beslut om utökning till två utvecklingsteam från september 2012, dvs utökning med ytterligare sex utvecklare.

Beslutsförslag BP4P3 till styrgruppen