Ladok3-projektets organisation

Projektorganisation

Här kommer inom kort en uppdaterad organisationsskiss.

Styrgrupp

Styrgruppen utses av Ladokkonsortiets styrelse. På denna sida hittar du protokoll och minnesanteckningar från styrgruppsmötena sedan 2010.

Expertgrupp

Expertgruppen fungerar som stöd till projektledaren och huvudproduktägaren i främst det strategiska förankringsarbetet. Gruppen har utsetts av SA-chefer och IT-chefer (UNITCF och HITCF) på konsortiets medlemslärosäten. Läs mer om expertgruppen och deras rekommendationer på denna sida.